[Hotele]Zajazd Rojanka

Województwo: śląskie
Miasto: Żory
k. Żory, Wodzisław, Ślaski, Jastrzębie Zdrój, Orzesze, Rybnik, Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna, Radlin, Rydułtowy.
Kod pocztowy: 44-240 Żory-Rój
Adres: ul. Wodzisławska 229
Telefon: +48 32 4358900, +48 32 4358123, +48 668 819 786
Fax: ---
Strona www: www.rojanka.pl
Ilość miejsc do: 110
Wejść na stronę
Opinie użytkowników (0)
Śr. ocena lokalu: 5.0
2 106

Galeria zdjęć

 

Opis lokalu

Rojanka Zajazd

Od 1991 roku kom­plek­so­wo or­ga­ni­zu­je­my przy­ję­cia oko­licz­no­ścio­we, we­se­la, ban­kie­ty. Przez te wszyst­kie lata zmie­nia­li­śmy się dla Pań­stwa, aby móc ofe­ro­wać Pań­stwu wspa­nia­łą pol­ską kuch­nię, przy­ja­zną at­mos­fe­rę oraz życz­li­wą i pro­fe­sjo­nal­ną ob­słu­gę. Pro­po­nu­je­my Pań­stwu spraw­dzo­ne menu, z moż­li­wo­ścią do­ko­ny­wa­nia zmian oraz in­dy­wi­du­al­ny sce­na­riusz każ­de­go przy­ję­cia.

 

Dys­po­nu­je­my dwie­ma kli­ma­ty­zo­wa­ny­mi sa­la­mi - łącz­nie około 115 miejsc.Za­jazd Ro­jan­ka po­sia­da wła­sny par­king dla gości, plac zabaw dla dzie­ci, ogród oraz po­ko­je go­ścin­ne dla 20 osób.​Lokal czyn­ny jest co­dzien­nie od go­dzi­ny 12:00 do 22:00.

Za­pra­sza­my na spo­tka­nie w celu przed­sta­wie­nia szcze­gó­ło­we­go menu, wol­nych ter­mi­nów oraz peł­nej ofer­ty. Przed spo­tka­niem pro­si­my o wcze­śniej­szy kon­takt te­le­fo­nicz­ny lub ma­ilo­wy.

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

 

W razie kontaktu z lokalem prosimy powołać się na nasz serwis ślubny GdzieWesele.pl, dziękujemy!

Wasze opinie (0)

Nikt jeszcze nie wystawił opinii.
Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia na temat tej firmy zrób to jako pierwszy !

Dodaj własną opinię

Pola oznaczone kolorem czerwonym są wymagane aby dodać opinię.

Twoja ocena
Regulamin opinii i komentarzy
  1. Dodający komentarz użytkownik nie jest anonimowy.
  2. Zakazane jest publikowanie tekstów naruszających obowiązujące prawo i/lub dobre obyczaje.
  3. Zabronione są publikacje tekstów zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe oraz używanie w nich wulgaryzmów.
  4. Dodający opinie lub komentarz użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki prawne wynikające z publikacji komentarza.
  5. Właściciel serwisu wyłączony jest z odpowiedzialności z tytułu działań realizowanych przez użytkowników serwisu.
  6. Publikacja komentarza równoznaczna jest z akceptacją zapisów regulaminu.
projekt i realizacja Arena Internet | hosting HostingFirmowy.pl
Partnerzy
[zamknij]