[Restauracje]Restauracja Stary Młyn

Województwo: śląskie
Miasto: Żory
k. Rybnik
Kod pocztowy: 44-240
Adres: Męczenników Oświęcimskich 20
Telefon: 32 435 11 17
Fax: ---
Strona www: www.starymlyn.net.pl
Ilość miejsc do: 50
Cena od: 120zł
Wejść na stronę
Opinie użytkowników (0)
Śr. ocena lokalu: 5.0
2 081

Galeria zdjęć

 

Video prezentacje

Opis lokalu

Restauracja Stary Młyn

Sty­lo­we, a za­ra­zem przy­tul­ne oto­cze­nie na­szej re­stau­ra­cji spra­wi, że każ­de przy­ję­cie bę­dzie nie­za­po­mnia­ną ku­li­nar­ną po­dró­żą.

 

Pra­gnie­my, aby ten cu­dow­ny dzień był dla Pań­stwa ide­al­ny,
dla­te­go ofe­ru­je­my kom­plek­so­wą ob­słu­gę przy­ję­cia we­sel­ne­go:

* Ele­ganc­ka, ka­me­ral­na sa­la na 45 osób z par­kie­tem do tań­cze­nia
* We­sel­na de­ko­ra­cja
* Moż­li­wość skom­po­no­wa­nia wła­sne­go me­nu
* Apar­ta­ment dla no­wo­żeń­ców GRATIS
* Noc­le­gi dla go­ści we­sel­nych w pro­mo­cyj­nych ce­nach, moż­li­wość póź­niej­sze­go śnia­da­nia oraz wy­kwa­te­ro­wa­nia.

 

Or­ga­ni­zu­je­my również:

* uro­dzi­ny, imie­ni­ny
* chrzci­ny, rocz­ki
* im­pre­zy bran­żo­we, spo­tka­nia bi­zne­so­we
* zlo­ty ro­dzin­ne, kla­so­we i in­ne
* ko­mu­nie
* spo­tka­nia wi­gi­lij­ne
* sty­py
* rocz­ni­ce

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Szukasz noclegów dla swoich gości w pobliżu domu weselnego ?

 

 

W razie kontaktu z lokalem prosimy powołać się na nasz serwis ślubny GdzieWesele.pl, dziękujemy!

Wasze opinie (0)

Nikt jeszcze nie wystawił opinii.
Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia na temat tej firmy zrób to jako pierwszy !

Dodaj własną opinię

Pola oznaczone kolorem czerwonym są wymagane aby dodać opinię.

Twoja ocena
Regulamin opinii i komentarzy
  1. Dodający komentarz użytkownik nie jest anonimowy.
  2. Zakazane jest publikowanie tekstów naruszających obowiązujące prawo i/lub dobre obyczaje.
  3. Zabronione są publikacje tekstów zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe oraz używanie w nich wulgaryzmów.
  4. Dodający opinie lub komentarz użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki prawne wynikające z publikacji komentarza.
  5. Właściciel serwisu wyłączony jest z odpowiedzialności z tytułu działań realizowanych przez użytkowników serwisu.
  6. Publikacja komentarza równoznaczna jest z akceptacją zapisów regulaminu.
projekt i realizacja Arena Internet | hosting HostingFirmowy.pl
Partnerzy
[zamknij]