Lokalizacja: Restauracja Leśniczówka Grudziądz

Restauracja znajduje się w Parku Miejskim w Grudziądzu.