Lokalizacja: Pałac Wola Ducka

Droga krajowa nr 17 (Warszawa-Lublin)